Om os

Om ITD Arbejdsgiver


ITD Arbejdsgiver blev stiftet af ITD's medlemmer i 2015. Formålet var at skabe et alternativ til de gængse overenskomster og være med til, at flere virksomheder blev overenskomstdækket. Ønsket var en overenskomst, der var enkel, overskuelig, tidssvarende og fleksibel og som samti­dig sikrede en aflønning på niveau med den øvrige branche. Den første overenskomst blev indgået i 2016 med Krifa.

 

I forbindelse med ændringen af godskørselsloven og de nye krav til aflønning for at opnå en godskørselstilladelse, blev ITD Arbejdsgivers overenskomst godkendt af Færdselsstyrelsen efter en høring i Overenskomstnævnet. Siden er overenskomsten blevet godkendt yderligere to gange. ITD Arbejdsgiver er stolte over, at vores overenskomst med Krifa dermed har fået en uafhængig blåstempling af at være på niveau med de mest udbredte overenskomster i transportbranchen.

 

At ITD Arbejdsgivers overenskomst kan danne grundlag for udstedelsen af vognmandstilladelser var et vigtigt skridt på vejen for vores forening.

 

ITD Arbejdsgiver mener, at der bør være frit valg for arbejdsgivere i forhold til, hvilken godkendt overenskomst, de ønsker at følge.

 

ITD Arbejdsgiver arbejder for, at den ellers gode danske model bliver moderniseret, så der er plads til, at seriøse arbejdsmarkedsorganisationer uden for Dansk Arbejdsgiver og Fagbevægelsens Hovedorganisation-regi kan få lov og plads til at være konstruktive medspillere. ITD Arbejdsgiver mener ikke, at det er uforeneligt med den danske model, at der kan være en fair konkurrence mellem foreningerne. Og det monopol, der er i dag, er ikke fair, og ikke til gavn for andre end de store etablerede organisationer.


Foreningen er stiftet af ITD's medlemmer, men alle transportvirksomheder kan melde sig ind.


Som forening er ITD Arbejdsgiver en demokratisk enhed, hvor der er en bestyrelse, som er valgt af foreningens medlemmer.Se også: