Generalforsamling

Generalforsamling den 24. april 2018


10.01.2018Generalforsamlingen 2018 for ITD Arbejdsgiver finder sted tirsdag den 24. april 2018 på Trinity Hotel & Konference Center A/S, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Vi starter kl. 18.00 med middag og generalforsamlingen starter kl. 19.00.


I kan allerede nu forhåndstilmelde jer til Mette S. Jacobsen, msj@itd.dk eller telefon 7367 4548.

Ved tilmeldingen bedes du oplyse fulde navn, titel og virksomhed for deltager/ne, samt om du/I deltager i både middag og generalforsamling eller i generalforsamlingen alene.

Deltagelse i middagen koster kr. 240,- (med tillæg af moms). Deltagelse i generalforsamlingen er gratis.


Det følger af vedtægterne, at evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og sat på dagsordenen, skal indsendes skriftligt med en kort motivering til bestyrelsens formand eller Foreningens kontor senest 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest den 24. februar 2018. Indsendelse kan ske til direktør Trine Schiørring Plesner på tsp@itd.dk.


Nærmere information, herunder indkaldelsen til generalforsamling bliver jfr. vedtægterne sendt pr. mail når vi nærmer os. Måtte dette skulle tilsendes en anden mail end denne, bedes I venligst kontakte Mette S. Jacobsen, msj@itd.dk med oplysning herom.