ITD Arbejdsgiver har holdt generalforsamling

ITD Arbejdsgiver har holdt generalforsamling


29.04.2024


ITD Arbejdsgiver afholdt lørdag den 27. april 2024 sin ordinære generalforsamling. John A. Skovrup fortsætter som foreningens formand, Arne Færch Mikkelsener nyvalgt til bestyrelsen, mens Dan Dahlmann Kristensen blev valgt ind som suppleant.


ITD Arbejdsgiver afholdt lørdag d. 27. april 2024 sin ordinære generalforsamling i Fredericia. Fra talerstolen aflagde bestyrelsesformanden for ITD Arbejdsgiver, John A. Skovrup, sin beretning, hvor han bl.a. kunne fortælle medlemmerne, at foreningens medlemstal har været stigende.

I det forgangne år er 33 nye medlemmer kommet til, så det totale medlemstal nu er oppe på 133, dertil kommer 14 støttemedlemmer, og de tal håber formanden bliver endnu højere i det kommende år.

”Vi vil selvfølgelig gerne have endnu flere med, og det kan I hjælpe til med. Vi har ikke sælgere ansat i ITD Arbejdsgiver. Derfor er det vigtigt, at vores medlemmer, når I er ude i virkeligheden, fortæller og skaber den gode fortælling om vores forening, og hvordan vi udgør det frie alternativ til stavnsbåndet,” lød opfordringen fra formanden til medlemmerne.

Der var på generalforsamlingen valg til én bestyrelsespost, og den gik til Arne Færch Mikkelsen (Brdr.Færch Distribution ApS, Hobro) efter bestyrelsesmedlemmet Svend Erik Brogaard (Vognmand SV.E. Brogaard A/S, Holstebro) på forhånd havde meddelt, at han ikke modtog genvalg.

Udpegede medlemmer fra ITD blev John A. Skovrup (J. A. Skovrup ApS, Bække) og Michael Hansen (Løgumkloster Vognmandsforretning ApS, Løgumkloster).

På suppleantposterne var begge suppleanter på valg, og her blev Frede Matzen (Frede Matzen ApS, Ribe) genvalgt, mens Dan Dahlmann Kristensen (Brdr. Kristensen ApS, Skærbæk) blev valgt ind som ny suppleant. Kim Lassen (Agro Trucks Trading ApS, Aabenraa) havde inden generalforsamlingen meddelt, at han ikke søgte genvalg.

På den efterfølgende konstituering blev John A. Skovrup (J. A. Skovrup ApS, Bække) udpeget som formand for ITD Arbejdsgiver, mens Johnny Schirrmacher (J.O. Rasmussen & Co. A/S, Greve) blev genvalgt til ny næstformand.

Dermed udgøres bestyrelsen i ITD Arbejdsgiver af:
Formand: John A. Skovrup
Næstformand: Johnny Schirrmacher
Anders Bennedsen
Michael Hansen
Arne Færch Mikkelsen

Suppleanter:
1. suppleant: Dan Dahlmann Kristensen
2. suppleant: Frede Matzen