Indberetning feriemidler

Har din virksomhed styr på reglerne for indberetning og udbetaling af feriepenge?


25.11.2019


Har din virksomhed modtaget en skrivelse fra Feriepengeinfo angående dokumentation for kollektiv overenskomst, så skyldes det sandsynligvis, at ferie for optjeningsåret 2019 enten er indberettet forkert i eIndkomst, eller der er ikke indsendt dokumentation for, at virksomheden er tilsluttet en kollektiv overenskomst med feriepengegaranti. Det er arbejdsgivers ansvar, at alle indberetninger og valg af feriepengeudbetaler i eIndkomst er korrekte.


Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette optjente feriepenge i eIndkomst hos Skattestyrelsen, herunder også vælge den rette feriepengeudbetaler. De indberettede oplysninger bliver automatisk videresendt til Feriepengeinfo.

I eIndkomst skal feltet ”Feriepengeudbetaler” udfyldes med SE-nummer på den virksomhed, der udbetaler medarbejderens feriepenge. Feriepengeudbetaleren kan enten være:

  • FerieKonto
  • en anden feriekasse
  • en administrativ feriepengeudbetaler eller
  • arbejdsgiver selv


Det er kun arbejdsgivere, der er omfattet af en kollektiv overenskomst med feriepengegaranti, der må vælge sin egen virksomhed, en administrativ feriepengeudbetaler eller en feriekasses SE-nummer som feriepengeudbetaler. Ellers skal FerieKonto ALTID vælges som udbetaler.

Er din virksomhed ikke tilsluttet en kollektiv overenskomst med feriepengegaranti, SKAL dine medarbejders feriepenge indberettes og indbetales til FerieKonto. Det betyder, at du ikke må beholde dine medarbejders feriepenge i virksomheden og selv forestå udbetalingen heraf.


Som medlem af ITD Arbejdsgiver er du ikke automatisk omfattet af vores feriegaranti
Som medlem af ITD Arbejdsgiver er du ved indmeldelse i foreningen ikke automatisk omfattet af vores feriegarantiordning, da vores feriegarantiordning er et tilvalg og ikke obligatorisk. Derfor må du IKKE automatisk beholde dine medarbejders feriepenge i virksomheden og selv foretage udbetaling heraf, uden at du har været i kontakt med ITD Arbejdsgiver og fået et SKRIFTLIGT tilsagn om, at du er tilsluttet vores feriepengegarantiordning.


Skulle du fejlagtigt have beholdt feriepengene i virksomheden og har du fejlagtigt angivet din virksomhed som feriepengeudbetaler i eIndkomst uden at være tilsluttet vores feriepengegarantiordning, bør du kontakte os herom. Det samme gør sig gældende hvis du er i tvivl om hvorvidt du har tilsluttet dig vores feriegarantiordning.


Når medarbejderen skal holde ferie skal medarbejderen søge om udbetaling af feriepengene via www.borger.dk.


Har du spørgsmål til reglerne om indberetning og udbetaling af feriepenge er du velkommen til at kontakte ITD Arbejdsgiver.


Hvis du også vil vide mere om reglerne for indberetning af feriepenge i overgangsåret til den nye ferielov kan du læse mere her.