Ny ferielov

Ny ferielov kræver gennemgang af ansættelseskontrakter


11.12.2018


Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, men allerede fra den 1. januar 2019 kommer lovændringen til at påvirke din virksomhed. Dette skal din virksomhed være opmærksom på, og ITD Arbejdsgiver giver dig her en guide til, hvordan det kunne gøres.


Optjeningsåret 2019 er forkortet

Den 1. januar 2019 begynder det forkortede optjeningsår efter den gamle ferielov, inden overgangsordningen starter den 1. september 2019. Det betyder, at dine medarbejdere optjener ferie efter den gamle ferielov i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019. I den periode optjener dine medarbejdere 16,64 feriedage, som de skal afholde i perioden fra 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Det er vigtigt, at du informerer dine medarbejdere om dette, da det eksempelvis kan påvirke længden af medarbejdernes sommerferie i 2020. Hvis dine medarbejdere ønsker at holde en sommerferie, der er længere end 16,64 feriedage, skal de overføre ferie optjent i optjeningsåret 2018.

ITD Arbejdsgiver anbefaler, at du allerede nu begynder at gennemgå bestemmelserne om ferie i dine medarbejderes ansættelseskontrakter, så de stemmer overens med de nye ferieregler. Reglerne om ferie reguleret i overenskomsten mellem ITD Arbejdsgiver og KRIFA følger den til enhver tid gældende ferielov.


Nye regler for udbetaling af ferietillæg

Hvis du udbetaler løn under ferie samt ferietillæg til dine medarbejdere, skal du være opmærksom på, at det efter den nye ferielov ikke længere er muligt at udbetale ferietillæg en gang om året. Ferietillæg skal fremover udbetales enten i takt med at ferien holdes, eller to gange om året med maj lønnen for perioden 1. september til 31. maj og med august lønnen for perioden 1. juni til 31. august. Hvis virksomheden følger en anden kollektiv overenskomst end ITD Arbejdsgivers, skal du følge denne overenskomsts bestemmelser herom.


Nye regler for fravigelse af varsler

Hvis du i dine ansættelseskontrakter har fraveget ferielovens varslingsregler, skal dette slettes, da det efter de nye regler ikke længere er muligt at fravige varslingsreglerne, medmindre det fremgår af den kollektive overenskomst, som din virksomhed er omfattet af.

Skal du slette varslingsregler, skal du give dine medarbejdere besked om, at dette vilkår ikke længere er gældende for ansættelsesforholdet. Dette kan for eksempel gøres ved at udarbejde og udlevere en opdateret ansættelseskontrakt til dine medarbejdere.

Overenskomsten mellem ITD Arbejdsgiver og KRIFA fraviger ikke den nye ferielovs varslingsregler.


Forslag til formuleringer

Neden for har vi opstillet eksempler på formuleringer, som du kan anvende, hvis de er relevante for dine medarbejderes ansættelsesforhold. Hvis virksomheden følger en anden overenskomst end ITD Arbejdsgivers, skal du være opmærksom på, at forholdene kan være reguleret deri.


Ferie:

”Den til enhver tid gældende ferielov finder anvendelse.”


Ferietillæg:      

”Der betales løn under ferie samt ferietillæg i henhold til overenskomsten, når ret hertil er optjent i henhold til den til enhver tid gældende ferielov.”


Forkortede varsler:

”Bestemmelsen i din ansættelseskontrakt om forkortet varsel af ferie bortfalder, når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Herefter vil ferie blive varslet i henhold til den nye ferielov/overenskomst.”


Forskudsferie:

”Hvis du indgår aftale med din arbejdsgiver om forskudsferie, kan din arbejdsgiver modregne værdien af din forskudsferie i udestående løn- og ferieudbetalinger og eventuelle øvrige tilgodehavender hos din arbejdsgiver.”


Vil du vide mere:

Du kan læse mere om overgangsordningen på beskæftigelsesministeriets hjemmeside.