Undgå fejl med skattefri rejsegodtgørelse

Undgå fejl med skattefri rejsegodtgørelse


02.02.2021


Skattestyrelsen oplyser, at de ofte ser fejl og mangler i beregningen og dokumentationen for rejser. De har hjælpeskemaer og tjeklister, som kan benyttes, for at undgå fejl og mangler.


Skattefri rejsegodtgørelse
Skattefri rejsegodtgørelse, eller diæter, kan udbetales efter faste takster, når en række betingelser er opfyldt.
Rejsen skal altså vare 24 timer. Den ansatte skal på grund af afstand, eller krav om at føre tilsyn, ikke kunne overnatte på sin bopæl. Vedrørende afstanden, er det ikke nok, at køre-hviletidsbestemmelserne gør, at man må stoppe, hvis bopælen er tæt på. Kravet om et midlertidigt arbejdssted er for lastbilchauffører opfyldt, idet bilen som udgangspunkt anses for midlertidigt arbejdssted. Endeligt skal rejsen have et erhvervsmæssigt formål under hele turen.


Husk at føre kontrol
Du skal som arbejdsgiver føre kontrol med, at oplysningerne er korrekte og arbejdsgiverkontrollen skal dokumenteres i form af et bilag, der indeholder oplysning om:

  • Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer
  • Rejsens erhvervsmæssige formål
  • Rejsens start- og sluttidspunkter
  • Rejsens mål med eventuelle delmål
  • De anvendte satser
  • Beregning af rejsegodtgørelsen


Du kan med fordel anvende Skattestyrelsens skema til brug for dokumentation for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse, som du finder via linket nederst. Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver kontrollerer, at alle oplysninger er givet, og at de er korrekte. Konsekvensen af fejl og mangler er, at rejsegodtgørelsen bliver skattepligtig for chaufføren. Alt efter omstændighederne kan det medføre et erstatningskrav fra chaufføren mod dig som arbejdsgiver.


Brugere af overenskomsten mellem ITD Arbejdsgiver og Krifa
Som bruger af overenskomsten mellem ITD Arbejdsgiver og Krifa skal du være opmærksom, når du anvender overenskomstens bestemmelse om kørsel med overnatning (§16). Efter bestemmelsen betales skattefri rejsegodtgørelse, når de ovenfor skitserede regler er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, udbetales et beløb svarende til den skattefrie rejsegodtgørelse som ordinær løn, dog uden beregning af pension og søgnehelligdagsopsparing for denne løndel.


Læs mere og få hjælp
Du kan læse mere om reglerne, få tjeklister og skema til brug ved registrering, beregning og dokumentation hos Skattestyrelsen.