Nye regler feriepenge

Nye regler for arbejdsgivers indberetning af feriepenge


26.08.2019


Er du som arbejdsgiver opmærksom på de nye regler for indberetning af feriepenge i eIndkomst i overgangsåret? Hvis ikke, så læs mere her. Når overgangsordningen træder i kraft, indefryses de feriemidler, der optjenes i overgangsperioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Det betyder, at feriemidlerne ikke kan afholdes og ej heller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsgiver skal dog fortsat indberette feriemidlerne i eIndkomst, men der gælder nye regler for indberetning.


I overgangsperioden optjener dine medarbejdere fortsat ferie efter den gamle ferielov. Det betyder, at du som arbejdsgiver i overgangsperioden skal indberette ferie for alle medarbejdere. Du skal således også indberette ferie for de medarbejdere, der sædvanligvis får løn under ferie, eksempelvis funktionærer. Feriemidler optjent i overgangsperioden må du som arbejdsgiver ikke udbetale til medarbejderen.


I dag bliver alle feriepenge indberettet efter skat, men som en del af den nye ferielov er der nye regler for, hvilke beløb du fremover skal indberette før og efter skat. I nogle tilfælde skal en medarbejders løn indberettes før skat og i andre tilfælde efter skat. Om feriemidlerne skal indberettes før eller efter skat afhænger af, hvilken type ansættelse den pågældende medarbejder har, om virksomheden er omfattet af en overenskomst, og om virksomheden er omfattet af en feriegarantiordning. Uanset hvilken feriegarantiordning virksomheden måtte være omfattet af, skal feriemidlerne indberettes i eIndkomst. Når du har registreret indberetningerne i eIndkomst, gives der automatisk meddelelse herom til enten FerieKonto eller Feriepengeinfo, som står for den videre administration af feriemidlerne.


Indberetning af de optjente feriemidler skal for alle medarbejdergrupper ske løbende til eIndkomst. Dog gælder der en undtagelse vedrørende ansatte funktionærer, hvor arbejdsgiver kan vælge at indbetale de opsparede feriemidler på én gang, såfremt funktionærer fortsat er ansat i virksomheden efter 1. september 2020. Fristen for indberetningen af feriemidlerne for overgangsperioden for denne gruppe medarbejdere er den 31. december 2020. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt indberetningen af feriemidlerne i eIndkomst skal være angivet før eller efter skat, kan du finde hjælp i denne oversigt.


Kilde: virk.dk

 

Vær opmærksom på, at de nye regler også gælder efter overgangsåret er slut.

 

Det anbefales endvidere, at virksomheden opretter en særskilt finanskonto i regnskabet til hensættelse af feriemidler optjent i overgangsperioden. Baggrunden for dette er, at de enkelte medarbejderes feriesaldi skal kunne identificeres, når virksomheden skal indberette feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriefond senest den 31. december 2020. Dette gør sig ligeledes gældende, hvis feriemidlerne skal afregnes på et senere tidspunkt.

 

Virk.dk har udarbejdet en vejledning til indberetning i eIndkomst, som du kan finde her.

 

Skattestyrelsen har ligeledes udarbejdet en guide. Den kan du finde her.

 

Ved yderligere spørgsmål er du også velkommen til at kontakte ITD Arbejdsgiver.