Nu kan arbejdsgivere kræve coronapas og test

Nu kan arbejdsgivere kræve coronapas og test


25.11.2021


Folketinget har vedtaget en lov, der giver arbejdsgivere ret til at kræve, at ansatte viser gyldigt coronapas og genindfører ret til at kræve test for Covid-19.


Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, der følger op på den trepartsaftale mellem regeringen, FH og DA om arbejdsgiveres adgang til at pålægge ansatte at vise coronapas eller at lade sig teste for Covid-19 og oplyse resultatet. Loven træder i kraft i morgen den 26. november 2021.


Coronapas
Med lovens vedtagelse er det sagligt for en arbejdsgiver at pålægge den ansatte at fremvise et coronapas så længe Covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Foreløbigt er Covid-19 af Epidemikommissionen blevet kategoriseret som samfundskritisk sygdom fra torsdag den 11. november 2021 og en måned frem.


Ønsker en arbejdsgiver at gøre brug af muligheden, skal medarbejderne orienteres skriftligt om det på forhånd. Kravet om fremvisning af coronapas skal være sagligt begrundet. Kategoriseringen af Covid-19 som samfundskritisk sygdom er en saglig en begrundelse i sig selv. Afhængig af eventuelle overenskomster eller andre aftaler, kan der være forpligtigelse til at orientere tillidsrepræsentanter eller andre.


For få et coronapas skal du være tidligere smittet (inden for de seneste seks måneder), vaccineret eller testet negativ indenfor forskellige tidsintervaller alt efter typen af test. Kravene til et coronapas kan ændres.


Test

Med den nye lov genindføres den tidligere mulighed for arbejdsgivere til at pålægge ansatte hurtigst muligt at blive testet for Covid-19 og oplyse arbejdsgiveren om resultatet. Reglerne svarer til, hvad der tidligere har været gældende. Arbejdsgiverne kan desuden pålægge ansatte at anvende selvtest på arbejdspladsen i det omfang, at der er tale om CE-godkendte test, og at test anvendes i overensstemmelse med anvisningerne for den pågældende test.


Ønsker arbejdsgiveren at pålægge medarbejderne test, skal der også orienteres skriftligt, eventuelt også til tillidsrepræsentant eller andre. Et pålæg om at blive testet skal være sagligt begrundet. I forhold til test er det ikke en tilstrækkelig saglig begrundelse, at Covid-19 er kategoriseret som samfundskritisk sygdom. Den saglige begrundelse skal findes i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller i væsentlige driftsmæssige hensyn på virksomheden. Kravet til begrundelsen er formentlig forskellig alt efter om den ansatte i forvejen er vaccineret.


En test pålagt af arbejdsgiver skal så vidt muligt gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid. Er det ikke muligt at gennemføre en pålagt test i den ansattes sædvanlige arbejdstid, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen. Endvidere skal den ansatte have dækket eventuelle rimelige udgifter, der afholdes i forbindelse med gennemførelsen af en pålagt test. Samme forhold gælder, hvis testen ikke er særskilt pålagt, men nødvendig for at kunne fremvise gyldigt coronapas.


En ansats undladelse af at efterkomme et pålæg om enten coronapas eller test efter forudgående information og varsling af konsekvens, kan sanktioneres efter almindelige ansættelsesretlige regler.


ITD Arbejdsgiver er klar til at hjælpe med spørgsmål til pålæg af henholdsvis fremvisning af coronapas og test.