Nye anmelderegler for arbejdsulykker

Nye anmelderegler for arbejdsulykker


24.06.2022


Fra den 1. juli 2022 gælder nye regler for anmeldelse af arbejdsulykker. Fremover skal arbejdsgivere anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første fraværsdag – uanset om anmeldelsen går til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne.


Hidtil har arbejdsgivere skulle forholde sig til forskellige kriterier og frister for anmeldelse af arbejdsulykker. Dette ensrettes efter den 1. juli, hvor arbejdsgiver skal anmelde de samme arbejdsulykker til arbejdsskadeforsikringsselskaberne, som de i dag anmelder til Arbejdstilsynet. Fristen for anmeldelse er desuden blevet justeret, så alle ulykker skal anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra det sædvanlige arbejde ud over tilskadekomstdagen.


I situationer, hvor den tilskadekomne ikke har fravær på grund af arbejdsulykken, skal arbejdsgiver fortsat anmelde arbejdsulykken til sit arbejdsskadeforsikringsselskab, hvis det vurderes at skaden vil give tilskadekomne varige mén. Fristen for anmeldelse er 14 dage efter dagen for tilskadekomst.


Alle arbejdsulykker skal anmeldes digitalt i anmeldesystem EASY, der tilgås via Virk.dk.


Anmeldelsen sikrer, at de rette myndigheder og parter bliver orienteret, og at tilskadekomne ved varige mén eller tab af erhvervsevne kan få udmålt erstatning i arbejdsskadesystemet.De nye anmelderegler fra den 1. juli 2022

Anmeldes til Arbejdstilsynet og arbejdsskadeforsikringsselskaberne på virk.dk:
• Arbejdsulykken har medført mindst én dags fravær fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen.
• Arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter den første fraværsdag.


Anmeldes til arbejdsskadeforsikringsselskaberne på virk.dk:
• Arbejdsgiver forventer, at arbejdsulykken medfører erstatningsberettigede følger efter arbejdsskadesikringsloven (sekundært anmeldekriterium).
• Arbejdsulykken skal anmeldes senest 14 dage efter tilskadekomstdagen.

Kilde: ArbejdstilsynetBekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet BEK nr 799 af 03/06/2022

Bekendtgørelse om anmeldelse af ulykker efter arbejdsskadesikringsloven BEK nr 941 af 21/06/2022