Ændring regler udenlandsk arbejdskraft

Ændring i reglerne om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft


07.05.2019


Et flertal i Folketinget har netop vedtaget en række ændringer i udlændingeloven, som har betydning for danske arbejdsgiveres administration i forbindelse med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. De nye regler træder i kraft den 1. juni 2019. 


Der er meget administration forbundet med at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Med de nye regler er der blevet indført en række administrative forenklinger, der kan lette processerne, når danske virksomheder rekrutterer udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande. Med tredjelande menes ikke-nordiske og ikke-EU/EØS-lande. I det følgende benævnes denne gruppe ”udenlandske medarbejdere”.
 
Blandt de væsentligste ændringer er:


  • Fast-track-ordningen er blevet gjort mere fleksibel. Fast-track-ordningen indebærer, at udenlandske medarbejdere kan starte i job hurtigere end ellers (0-10 dage fra indgivelse af ansøgning til SIRI, Styrelsen for International Rekruttering og Integration), såfremt den danske virksomhed er certificeret af SIRI til at anvende fast-track-ordningen. Fremover bliver det i fast-track-ordningens korttidsspor muligt at ansætte medarbejdere til flere kortere arbejdsperioder på op til 90 dage samlet set per år, hvor det nu kun er muligt med et enkelt ophold per år på maksimalt 90 dage.
  • Hvis den danske virksomhed ikke overholder betingelserne for certificeringen, bliver virksomheden sat i karantæne for overtrædelse af ordningen. Karantæneperioden er med de nye regler ændret fra to år til et år. Baggrunden for nedsættelse af karantæneperioden skal ses i lyset af et politisk ønske om, at virksomhederne ikke skal udelukkes for at gøre brug af fast-track-ordningen på grund af mindre forseelser.

  • Virksomhederne får bedre redskaber til at undgå ulovlig udenlandsk arbejdskraft, idet arbejdsgiver fremover får direkte besked fra myndighederne (SIRI), såfremt en medarbejder har fået afslag på opholdstilladelse, hvis opholdstilladelsen ikke er blevet forlænget eller er bortfaldet eller inddraget. Dette gælder også, hvis det er en medarbejder, hvis opholdstilladelse bortfalder efter de EU-retlige regler. Bortfalder en udenlandsk medarbejders opholdstilladelse, kan arbejdsgiver ikke længere beskæftige medarbejderen lovligt, og det får arbejdsgiveren nu direkte besked om, sådan at virksomheden kan undgå uforvarende at have ulovlig arbejdskraft ansat.

De nye regler træder i kraft den 1. juni 2019.