Nye arbejdsudlejeregler i Sverige medfører krav om registrering som arbejdsgiver

Nye arbejdsudlejeregler i Sverige medfører krav om registrering som arbejdsgiver


17.02.2021


Nye regler i Sverige kan medføre skattepligt fra første dag. Der er krav om registrering som arbejdsgiver og godkendelse som betaler af F-skat kan være en god ide.

 

Som omtalt i en tidligere medlemsinfo, har Sverige fra den 1. januar 2021 indført nye beskatningsregler for arbejdsudleje og indført begrebet ”økonomisk arbejdsgiver”. De nye beskatningsregler indebærer, at en medarbejder ansat af en udenlandsk virksomhed fra 1. januar 2021 vil blive skattepligtig til Sverige allerede fra dag 1, hvis der udføres arbejde i Sverige til gavn for en svensk virksomhed.

 

De nye regler medfører også, at den udenlandske arbejdsgiver skal registreres i Sverige og indeholde og indberette svensk skat relateret til løn for arbejde udført i Sverige. Nedenfor kan du læse mere om registrering som arbejdsgiver i Sverige og ansøgning om godkendelse til betaling af F-skat.

 

Vi opfordrer til, at du søger rådgivning hos f.eks. din revisor om, hvordan din virksomhed konkret bliver berørt af de nye regler, herunder om du er omfattet af arbejdsudlejereglerne og skal registreres som arbejdsgiver i Sverige.

 

Registrering som arbejdsgiver

De nye beskatningsregler medfører, at man som udenlandsk arbejdsgiver skal registrere sin virksomhed i Sverige, når du har medarbejdere, der udfører arbejde i Sverige. Fra 1. januar 2021 skal en ikke-svensk virksomhed uden fast forretningssted i Sverige nemlig tilbageholde og indbetale skat for arbejde udført i Sverige. For at kunne gøre dette, skal virksomheden registreres som arbejdsgiver i Sverige. Registreringen kan ske online hos Skatteverket.

 

En fordel at være godkendt til betaling af F-skat

Samtidig kan du ansøge om at blive godkendt som betaler af F-skat. De svenske myndigheder har samlet nogle gode råd om F-skat m.v. på verksamt.se. Det er frivilligt, om man vil ansøge om at blive godkendt som F-skat betaler. Er man ikke godkendt som betaler af F-skat, vil en svensk ordregiver tilbageholde 30 % af fakturabeløbet, uden en nærmere vurdering af, om der skal betales skat. Det undgår du, hvis du på din faktura kan skrive, at du er ”godkendt til betaling af F-skat”. Så er det op til dig at indberette det, du skal betale i skat af det arbejde, dine medarbejdere har udført i Sverige. At blive godkendt som betaler af F-skat betyder ikke i sig selv, at man bliver skattepligtig. Skattepligten afhænger af en konkret vurdering, som du kan få hjælp til hos en revisor

 

Har du transportaktiviteter i Sverige, opfordrer vi til, at du søger rådgivning hos din sædvanlige økonomiske rådgiver, eks. en revisor eller advokat for afklaring af, om du er omfattet af de nye arbejdsudlejeregler og skal registreres som arbejdsgiver i Sverige.