Indbetaling feriemidler

Indberetning og indbetaling af feriemidler til ny fond


09.10.2019


For at den nye ferielov kan træde i kraft fra september 2020, er der lavet en overgangsordning fra gammel til ny ferielov. ”Lønmodtagernes Feriemidler” er en ny fond, der skal gøre overgangen mulig i kraft af en "indefrysning" af de feriemidler, der optjenes i overgangsperioden – 1. september 2019 til 31. august 2020. Afhængigt af hvilken type medarbejdere du har ansat, skal din virksomhed tage stilling til, om du ønsker at bibeholde de optjente feriemidler i virksomheden mod en forpligtelse om indeksering og årlig indberetning eller foretage indbetaling til fonden.


De feriemidler, som dine medarbejdere optjener under den nugældende ferielov, bliver i overgangsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrosset. Det betyder, at du som arbejdsgiver ikke må udbetale dem til medarbejderne. Det gælder også, hvis en af dine medarbejdere forlader arbejdsmarkedet for eksempel ved at gå på pension i overgangsperioden. De indefrosne feriemidler skal i stedet opgøres og indberettes til den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. De optjente feriemidler bliver således til en opsparing, der administreres og forvaltes af den nye fond, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarked.
 
Arbejdsgivers forpligtelser
Ved overgangen til den nye ferielov er du som arbejdsgiver ansvarlig for følgende:
• Ændret indberetning af dine medarbejders optjente feriemidler i overgangsperioden
• Indbetaling af feriemidlerne til Lønmodtagernes Feriemidler eller lån af feriemidlerne hos Lønmodtagernes Feriemidler mod en årlig regulering af det tilgodehavende
 
Afhængig af hvilken type medarbejder du har ansat, kan du som arbejdsgiver vælge, om du enten vil ”låne” feriemidlerne af fonden og dermed beholde feriemidlerne i virksomheden eller foretage indbetaling af de optjente feriemidler.
 
Har du ansatte medarbejdere med feriegodtgørelse (for eksempel timelønnede medarbejdere), skal du fortsætte med at foretage indberetning af ferie i eIndkomst samt afregne til FerieKonto. FerieKonto sørger herefter for at afregne de indefrosne feriemidler til fonden, og du behøver som arbejdsgiver ikke foretage dig yderligere. For medarbejdere med feriegodtgørelse afregnet via FerieKonto udgør feriemidlerne nettobeløb (eksklusiv skat) hos fonden, mens feriemidlerne udgør bruttobeløb (inklusive skat) for medarbejdere på en feriekortordning.
 
Har du ansatte medarbejdere med løn under ferie (for eksempel funktionærer), skal du foretage indberetning af værdien af de optjente feriemidler i eIndkomst. For denne gruppe medarbejdere kan du vælge, om du vil indberette værdien af feriemidlerne til fonden og ”låne” feriemidlerne af fonden eller foretage indbetaling. At du ”låner” feriemidlerne af fonden betyder i praksis, at du kan beholde feriemidlerne i virksomheden og derfor ikke her og nu skal foretage indbetaling af de optjente feriemidler til fonden. For medarbejdere med løn under ferie udgør feriemidlerne hos fonden bruttobeløb (inklusive skat).
 
Virksomheden vælger at beholde feriemidlerne i virksomheden
Vælger din virksomhed at ”låne” de indefrosne feriemidler af fonden og dermed beholde feriepengene i virksomheden, består forpligtelsen til at foretage indbetaling af feriemidlerne fortsat. Forpligtelsen består helt frem til den dag, hvor den enkelte medarbejder har krav på at få dem udbetalt, det vil sige helt frem til den pågældende medarbejder forlader arbejdsmarkedet. Derudover er du forpligtet til hvert eneste år i slutningen af august at bekræfte over for fonden, at virksomheden fortsat ønsker at beholde feriemidlerne i virksomheden, ligesom virksomheden også er forpligtet til løbende at indeksere (forrente) feriemidlerne med en årlig indeksering, der meddeles af fonden. Indekseringen afspejler lønudviklingen det foregående år og fastsættes én gang årligt inden den 31. maj. Du kan som arbejdsgiver når som helst vælge at indbetale hele eller dele af forpligtelsen til fonden.
 
Da det kan være svært at danne sig et overblik over de økonomiske og likviditetsmæssige konsekvenser af den nye ferielov, anbefaler ITD Arbejdsgiver, at du søger nærmere rådgivning herom hos egen revisor, som kan hjælpe dig med den mest fordelagtige løsning.
 
Beregning af feriepengeforpligtelsen til indefrysning
Beregning af feriepengeforpligtelsen til indefrysning beregnes med 12,5 procent af den ferieberettiget løn, som din medarbejder har optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Denne forpligtelse svarer dermed til den opgørelsesmetode, der anvendes ved beregning af feriepenge i forbindelse med en medarbejders fratræden, eller svarende til den opgørelsesmetode, der anvendes ved løbende opgørelse og indbetaling af feriepenge for timelønnede medarbejdere. Det vil sige, at det indberettede beløb er inklusiv ferietillæg på 1 procent for medarbejdere, der er ansat med løn under ferie.
 
Frist for indberetning af feriemidler i overgangsperioden
Indberetning skal ske senest 31. december 2020 og skal foretages, uanset om du vælger at indbetale til fonden. Vælger du at beholde de optjente feriemidler i virksomheden, skal dette meddeles til fonden i forbindelse med indberetningen. Indberetningen skal blandt andet indeholde oplysning om antal opsparede feriedage og den beløbsmæssige værdi heraf. Opgørelsen og indberetningen skal derfor foretages konkret for hver enkelt af dine medarbejdere.
 
Har du spørgsmål til indberetning og indbetaling af feriemidler til fonden eller den nye ferielov i øvrigt, er du velkommen til at kontakte ITD Arbejdsgiver.