Adgang til helbredsoplysninger

Arbejdsgivers adgang til helbredsoplysninger i sygedagpengesager indskrænkes


29.01.2019


Der er kommet nye regler, som begrænser arbejdsgivers aktindsigt i sygemeldte medarbejderes helbredsop-lysninger i sager om sygedagpengerefusion og refusion af ressourceforløbsydelse i et jobafklaringsforløb. De nye regler har betydninger for arbejdsgivere.


Nye regler om adgang til helbredsoplysninger i sygedagpengesager indebærer, at du som arbejdsgiver som udgangspunkt ikke længere har ret til indsigt i helbredsmæssige eller lægelige oplysninger om en sygemeldt medarbejder, selv om du er part i sagen om refusion ved kommunen. Førhen har arbejdsgiver haft ret til indsigt i oplysningerne gennem forvaltningslovens regler om parters aktindsigt.


De nye regler bliver relevante i de tilfælde, hvor en arbejdsgiver risikerer at miste refusionen for den syge-meldte medarbejder. Når kommunen træffer afgørelse om afslag på refusion, skal både medarbejderen og arbejdsgiveren høres. Det kan være vanskeligt for arbejdsgiver at varetage sine økonomiske interesser i sagen uden adgang til alle sagens oplysninger. Dette gælder også i de sager, hvor arbejdsgiver ønsker at klage over kommunens afgørelse, hvor arbejdsgiver vil være nødt til at klage på et uoplyst grundlag, som muligvis kan have en påvirkning på arbejdsgivers økonomiske interesser.


Hvis det er af afgørende betydning for, at arbejdsgiver kan varetage sine økonomiske interesser i en sag om helt eller delvist afslag på refusion, kan arbejdsgiver dog godt få indsigt i helbredsmæssige oplysninger om medarbejderen. Det vil sige, at oplysningerne skal have betydning for sagens afgørelse. Arbejdsgiver kan imidlertid ikke få oplysningerne udleveret, hvis der er afgørende hensyn til medarbejderens interesse i, at oplysningerne hemmeligholdes. Hensynet til arbejdsgiveren og hensynet til medarbejderen skal derfor afvejes i hver enkelt sag.

 

De nye regler gælder sager om indsigt i helbredsmæssige oplysninger anlagt fra den 1. januar 2019 eller senere.


Du kan kontakte ITD Arbejdsgiver for konkret vejledning vedrørende sager om refusion.


Læs mere her.