En trist dag for danske vognmænd

En trist dag for danske vognmænd


15.01.2020


Den socialdemokratiske regering har nu sammen med et politisk flertal besluttet, at 3F fremover ved lov skal diktere omkostningsniveauet for samtlige overenskomster på transportområdet i Danmark. Foreningsfriheden og den frie konkurrence er nu reelt væk på transportområdet i Danmark. Det er resultatet af den aftale, som regeringen nu har indgået med et politisk flertal om ændring af den danske godskørselslov. Der vil stadig kunne eksistere alternative overenskomster til 3F-overenskomsterne, men de bliver uden betydning, når aftalepartnerne bag ingen indflydelse har på udfaldet af omkostningsniveauet i deres egne overenskomstforhandlinger.


- I ITD og ITD Arbejdsgiver, som repræsenterer de danske vognmænd, er vi rystede over dette angreb fra regeringen og aftalepartierne, som vil være dybt skadeligt for vores virksomheder og i strid med alle demokratiske principper. Når 3F overenskomsterne ophøjes til lov og 3F skal diktere omkostningsniveauet for samtlige overenskomster, så fjernes den frie forhandlingsret på overenskomstområdet i praksis, og markedskræfterne sættes ud af kraft til stor skade for hele det danske vognmandserhverv og alle de brancher, som er afhængige af transport. I et demokratisk land som Danmark må og skal der være plads til forskellige landsdækkende overenskomster – også på transportområdet. Det er dybt skadeligt for de danske transport- og logistikvirksomheder, at et politisk flertal nu stopper dette ved at tildele al magt til én lønmodtagerorganisation og dens forhandlingsparter på transportområdet, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.

Regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er ikke lykkedes med at få præcis den ændring af godskørselsloven igennem, som man har arbejdet på siden nedsættelsen af Padborg-udvalget. Her foreslog DA og FH at ændre godskørselsloven, så samtlige danske vognmænd og chauffører tvinges til at følge lønningerne i 3F’s overenskomster. Dette skulle også gælde for de vognmænd og chauffører, som allerede er dækket af en anden overenskomst, eksempelvis ITD Arbejdsgiver/Krifa eller KA/Det Faglige Hus. Det kommer imidlertid ikke til at ske. I fremtiden kan man godt opnå godskørselstilladelse efter en overenskomst, der er anderledes indrettet og har en anden omkostningsfordeling end 3F-overenskomsterne. Her gælder det, at man skal vurdere om overenskomsterne er på sammenligneligt niveau i forhold til det samlede omkostningsniveau i 3F-overenskomsterne. Dermed er ITD Arbejdsgivers overenskomst med Krifa på transportområdet blåstemplet.

- Vi kan konstatere, at politikerne med aftalen har sikret, at flere landsdækkende overenskomster ud over 3F-overenskomsterne nu og i fremtiden vil kunne give adgang til en godskørselstilladelse for danske vognmænd. Det ændrer dog ikke ved, at 3F får fortrinsret over alle andre overenskomster og nu tildeles al forhandlingsmagt på overenskomstområdet. Vi har i ITD Arbejdsgiver fået indskrænket vores forhandlingsmuligheder, så det nu bliver sværere for os fortsat at forhandle stærke og nutidige overenskomster på plads med vores modpart Krifa, der indeholder større fleksibilitet og færre administrative byrder end 3F-overenskomsterne. Det er et anslag mod foreningsfriheden i Danmark og et voldsomt indgreb mod de danske transportvirksomheder, siger Trine S. Plesner, direktør i ITD Arbejdsgiver.

Regeringen havde sammen med DA og FH oprindelig lagt op til, at vognmænd og chauffører, der har ”3F-partibogen” i orden, ikke skulle kontrolleres og ikke skulle dokumentere deres faktisk udbetalte lønniveau for at opretholde deres godskørselstilladelse, mens alle andre vognmænd og chauffører – herunder medlemmer af for eksempel ITD Arbejdsgiver og KA – skulle underlægges ekstra kontrol og dokumentere, om der udbetales præcist det samme eller mere end det omkostningsniveau, som 3F har forhandlet på plads med sine modparter. Den ændring kom de ikke igennem med. Med aftalen sikrer et politisk flertal, at alle danske vognmænd, der har en godskørselstilladelse, skal kontrolleres på samme måde – uanset hvilken overenskomst de kører på.

- Med aftalen har politikerne forsøgt at vise klar opbakning til ITD's overenskomst med Krifa på transportområdet. De har ikke villet acceptere en forskelsbehandling i kontrollen, ligesom ITD Arbejdsgiver nu også skal høres i overenskomstnævnet. På det område ser aftalen langt bedre ud end det forslag til ændring af godskørselsloven, som DA og FH oprindeligt havde lagt på bordet. Det ændrer dog ikke ved, at aftalen som helhed er til stor skade for det danske transporterhverv, fordi alle andre overenskomster end 3F i fremtiden i praksis bliver ligegyldige. Det er en trist dag for danske vognmænd og foreningsfriheden, siger Trine S. Plesner, direktør i ITD Arbejdsgiver og fortsætter:
- For ITD er det en afgørende forudsætning for at ændre på godskørselsloven, at der er styr på ændringerne i udstationeringsloven. Det bør fremgå af aftaleteksten, at ændringerne i godskørselsloven kun gennemføres, hvis de påtænkte ændringer i udstationeringsloven er EU-lovmedholdelige. Vi vurderer fortsat, at der her ligger en stor procesrisiko.

I ITD fortsætter man kampen for ordnede forhold på vejtransportområdet.

- Det er en klar prioritet for ITD at sikre ordnede forhold på vejtransportområdet. Vi er også tilhængere af, at der skal være danske lønvilkår for udenlandske chauffører, når de kører cabotage og kombineret transport i Danmark. Det er dog helt afgørende for os, at implementeringen af sådanne regler ikke sker i strid med foreningsfriheden i vores demokrati og den helt grundlæggende frie aftale-, forhandlings- og organisationsret i det danske transporterhverv, som vi ser det nu, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.