Afholdt generalforsamling 2021

ITD Arbejdsgiver har afholdt generalforsamling


30.06.2021


ITD Arbejdsgiver har afholdt den årlige ordinære generalforsamling onsdag den 30. juni 2021. Nye medlemmer af bestyrelsen er Anders Bennedsen og Johnny Schirrmacher.


Grundet situationen som følge af COVID-19 måtte generalforsamlingen, der oprindeligt var fastlagt til 18. maj 2021, igen i år udsættes. I overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer blev der afholdt ordinær generalforsamling i dag.


På generalforsamlingen kunne medlemmerne af arbejdsgiverforeningen høre formand, Christian S. Madsen, fortælle om bl.a. godkendelsen af ITD Arbejdsgivers overenskomst med Krifa,


- Færdselsstyrelsen er trådt i karakter og har sat sig ud over fordums monopol-tider og har godkendt vores overenskomst, som værende på niveau med de retningsgivende overenskomster på transportrådet. Kulminationen på fleres års hårdt arbejde har således båret frugt. Dermed er der nu taget et vigtigt skridt mod fuld foreningsfrihed også på arbejdsgiversiden, så medarbejdere i transportbranchen kan tilbydes tidssvarende og attraktive overenskomster. Det er en kæmpe sejr for vores lille forening, da vi herved har brudt monopolet på vejgodstransportområdet.


Medlemmerne af ITD Arbejdsgiver fik desuden en status på foreningens retssag mod Beskæftigelsesministeriet,


- Det er lykkedes Beskæftigelsesministeriet at få udskilt spørgsmålet om retlig interesse til særskilt behandling ved domstolene. Det er en præmis, som vi desværre ikke har kunnet gøre noget ved, og vi har derfor været igennem en længere proces, hvor spørgsmålet om retlig interesse har været behandlet først i ved byretten i København og efterfølgende ved Østre Landsret.


Desværre er begge instanser kommet til den for os uforståelige afgørelse, at vi ikke har den fornødne retlige interesse i at føre sagen. Efter en nøje gennemgang af dommen fra Østre Landsret har vi derfor valgt at indlevere en ansøgning om en såkaldt 3. instansbevilling, da vi ønsker at få prøvet spørgsmålet om retlig interesse i Højesteret.


Valg til bestyrelsen
Der var på dagens generalforsamling valg til to bestyrelsesposter, idet Nikolai Sejr Sørensen (Leif Sørensen Tanktransport ApS, Egtved) og Svend Erik Brogaard (Vognmand Sv.E. Brogaard A/S, Holstebro) begge var på valg og ikke ønskede at modtage genvalg.


Nye bestyrelsesmedlemmer i ITD Arbejdsgiver er Anders Bennedsen (Vognmandsforretning Anders Bennedsen, Vejen) og Johnny Schirrmacher (J.O. Rasmussen & Co. A/S, Greve). John Skovrup (J.A. Skovrup ApS, Bække) var ikke på valg.


På suppleantposterne var både 1. og 2. suppleant på valg, og her modtog Frede Matzen (Frede Matzen ApS, Ribe) genvalg, nu som 1. suppleant, mens Svend Erik Brogaard (Vognmand Sv.E. Brogaard A/S, Holstebro) blev valgt som 2. suppleant. Begge for en 1-årig periode.


Ifølge ITD Arbejdsgivers vedtægter er formand og næstformand i ITD fødte medlemmer af ITD Arbejdsgivers bestyrelse. Dermed er Christian S. Madsen (S. Chr. Sørensen A/S, Rødding) fortsat formand og Niels Juel Nielsen (Boxlink ApS, Århus) fortsat næstformand i foreningen.