Nye minimumstimesatser for chauffører, der udfører cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport

Nye minimumstimesatser for chauffører, der udfører cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport


23.03.2021


Der er udstedt en ny bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders cabotagekørsel eller vejdelen af en kombineret transport.


En gang årligt reguleres minimumssatserne for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel eller vejdelen af kombineret transport og følger reguleringen af satserne i de retningsgivende overenskomster på bl.a. godsområdet.


Minimumssatserne er derfor reguleret pr. 1. marts 2021, og satsen for aflønning af chauffører, der udfører cabotagekørsel med gods eller vejdelen af kombineret transport er fra denne dato 168,56 kr. pr. time.


Se om ændringen hos Færdselsstyrelsen, hvor der også findes link til bekendtgørelsen.