ITD Arbejdsgiver tilbyder nyt støttemedlemskab

ITD Arbejdsgiver tilbyder nyt støttemedlemskab


24.11.2022


ITD Arbejdsgiver ønsker at øge organisationsgraden og skabe ordnede forhold i transportbranchen. Men det skal være et frivilligt valg for arbejdsgiveren og ikke ved tvang, som det ofte er tilfældet. ITD Arbejdsgiver kan med et nyt tiltag tilbyde medlemskab til såvel uorganiserede som organiserede arbejdsgivere.


Mange arbejdsgivere oplever i dag at blive ramt af kollektive kampskridt fra fagforeninger, der ikke accepterer andre overenskomster end dem, som den danske model traditionelt har haft fokus på.

Det kan være strejke, blokade og sympatikonflikter, der bliver iværksat af de ”gamle fagforeninger”, fordi nogle arbejdsgivere helt efter loven har valgt en anden overenskomst.

Bliver en arbejdsgiver udsat for disse kampskridt fra fagbevægelsen, kan det betyde enden for arbejdsgiverens virksomhed, medmindre man giver efter for fagforeningernes pres. For der er sjældent andre udveje end at give efter for kravet om at tiltræde én bestemt overenskomst.

Men ingen bør have en så stor og forholdsvis ureguleret magt, og ITD Arbejdsgiver mener, at der bør være et reelt frit valg for arbejdsgivere i forhold til, hvilken godkendt overenskomst de ønsker at følge. 

Derfor tilbyder ITD Arbejdsgiver nu et støttemedlemskab, hvis man ønsker at støtte op om ITD Arbejdsgiverforenings arbejde for et reelt frit valg.

Som støttemedlem er du ikke omfattet af vedtægter, der er ingen overenskomstforpligtelse, og du får i hverdagen ikke service fra foreningen. Som støttemedlem kan du dermed bakke op om ITD Arbejdsgivers arbejde, selvom du af den ene eller anden årsag har overenskomst med en traditionel fagforening.

Som støttemedlem modtager man nyhedsmails om ITD Arbejdsgivers udfordringer og kamp for at ændre systemet, og man er velkommen til ITD Arbejdsgivers arrangementer, herunder generalforsamlingen. 

Støttemedlemskab koster 1.000 kr. pr. år. ITD Arbejdsgiver arbejder for reel valgfrihed

ITD Arbejdsgiver blev stiftet af ITD’s medlemmer i 2015. Formålet er at øge organisationsgraden i transportbranchen og skabe et alternativ til de gængse foreninger og overenskomster. 

Ønsket var en overenskomst, der var enkel og overskuelig og som samtidig sikrede en aflønning på niveau med den øvrige branche. Den første overenskomst blev indgået i 2016. 

I forbindelse med ændringen af godskørselsloven og de ændrede krav til aflønning for at opnå en godskørselstilladelse, blev ITD Arbejdsgivers overenskomster godkendt af Færdselsstyrelsen. 

ITD Arbejdsgiver støtter op om den danske model, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere har retten til at organisere sig. Den danske model bygger på en arbejdsdeling mellem staten og arbejdsmarkedets parter. Men modellen trænger til at blive gjort tidssvarende.  

ITD Arbejdsgiver ønsker en begrænsning i konfliktretten, hvorefter en konflikt skal kunne sagligt begrundes i forbedringer af lønmodtagerens løn- og arbejdsvilkår. Og ikke som nu udelukkende for at tjene egen organisations interesser. 

ITD Arbejdsgiver oplever stigende medlemstal, da flere arbejdsgivere kan se fordelene ved en tidssvarende overenskomst og retten til det frie valg. Andre arbejdsgivere, som i praksis er bundet på livstid af en anden overenskomst, kan have svært ved at følge to overenskomster. For dem er der dog mulighed for at få et støttemedlemskab i ITD Arbejdsgiver og dermed støtte arbejdet for det frie valg.
  

Ring til os på +45 7367 4540, og hør mere om medlemskab ved ITD Arbejdsgiver og støttemedlemskab. 

Find kontaktformular her.

Nej tak til stavnsbånd, tvang og monopoler – ja tak til valgfrihed.