Færdselsstyrelsen præciserer vejledning og forlænger

Færdselsstyrelsen præciserer vejledning og forlænger den vejledende kontrol med arbejdstid i yderligere tre måneder


30.06.2022


Færdselsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning for kontrol af arbejdstidsreglerne for chauffører og vognmænd. Det sker efter tæt dialog med ITD og resten af transportbranchen om de nye regler.


Færdselsstyrelsen har opdateret sin vejledning om arbejdstidsreglerne for chauffører og vognmænd. I den nye udgave af vejledningen har Færdselsstyrelsen blandt andet tilføjet et afsnit om det bødeloft, som et flertal udenom regeringen fik igennem i lovbehandlingen efter ITD havde foreslået, at der blev indført et sådant bødeloft.

I vejledningen fremgår det blandt andet, at bødeloftet er fastsat til 30.000 kr. for en chaufførs samlede bøde i forbindelse med overtrædelser af køre- og hviletidsforordningen, takografforordningen, køre- og hviletidsbekendtgørelsen og lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere. Tilsvarende er der indført et bødeloft på 60.000 kr. til virksomheden pr. chauffør og et bødeloft på 60.000 for selvstændige vognmænd. Bødeloftet finder dog ikke anvendelse ved overtrædelser kategoriseret som ”mest alvorlige overtrædelser”.

Derudover har Færdselsstyrelsen tilføjet eksempler i vejledningen, som illustrerer, hvordan arbejdstiden skal beregnes, og det er blevet præciseret at der i politiets vejkontrol alene kan foretages kontrol med overholdelse af reglerne om pauser.

I forbindelse med udsendelsen af den opdaterede vejledning er det samtidig blevet meldt ud, at overgangsperioden på 3 måneder for den vejledende kontrol forlænges med yderligere 3 måneder. Perioden for den vejledende kontrol er således 6 måneder fra tidspunktet for reglernes ikrafttræden den 21. maj 2022. Vejledningsperioden udløber dermed den 21. november 2022.

Læs hele Færdselsstyrelsens opdaterede vejledning her.