ITD Arbejdsgiver har afholdt årlig generalforsamling

ITD Arbejdsgiver har afholdt årlig generalforsamling


07.05.2022


ITD Arbejdsgiver afholdt lørdag d. 7. maj 2022 ordinær generalforsamling. På talerstolen var foreningens nye formand John A. Skovrup, efter at Christian S. Madsen på forhånd havde varslet, at han trådte tilbage som formand for ITD og ITD Arbejdsgiver.

 

I sin beretning kom den nye formand ind på den seneste godkendelse af ITD Arbejdsgivers overenskomst med Krifa.

 

- Da der d. 1. juli 2021 trådte en ny overenskomst i kraft, har vi skullet igennem en ny godkendelsesproces hos Færdselsstyrelsen. Det er en konsekvens af den politiske aftale om ordnede forhold på transportområdet, som et bredt flertal af Folketingets partier indgik i januar 2020, hvorefter alternative overenskomster skal gennem en godkendelsesproces hos Færdselsstyrelsen, når der sker ændringer i overenskomsten.

 

Det resulterede ikke overraskende i en ny godkendelse af ITD Arbejdsgivers overenskomst med Krifa. ITD Arbejdsgiver kan hermed fortsætte arbejdet med at tilbyde en fleksibel og moderne overenskomst, og der eksisterer således fortsat et reelt alternativ til de dominerende 3F-overenskomster på transportområdet til gavn for hele branchen, lød det fra formanden.

 

Formanden kom også ind på den store udfordring med mangel på arbejdskraft – især chauffører. Data fra Danmarks Statistik viser, at mere end halvdelen af de danske transportvirksomheder lige nu mangler arbejdskraft. Og senest har en analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vist, at lastbilchauffører er blandt de allersværeste stillinger at få besat. En udfordring som ITD Arbejdsgiver bør løse i fællesskab med branchen, politikere og regeringen.

 

Retssag mod Beskæftigelsesministeriet
En fortsat godkendelse af vores overenskomst er et skridt i den rigtige retning for at sikre foreningsfriheden på arbejdsgiversiden. Men vi har lang vej endnu i kampen mod konfliktscenariet og for at sikre fuld foreningsfrihed for den enkelte arbejdsgiver.

 

– Det er som ventet et langt og sejt forløb, og desværre har vi fået afslag på at få prøvet spørgsmålet om retlig interesse ved Højesteret. Vores sag er derfor formelt afsluttet ved de danske domstole, men vi er parate til tage sagen hele vejen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, pointerede formanden.

 

Vedtægtsændring vedtaget
Der var på generalforsamlingen afstemning om en foreslået ændring af vedtægterne vedrørende bestyrelsens sammensætning og konstituering. Vedtagelsen af forslaget indebærer, at ITD udpeger to medlemmer til bestyrelsen i ITD Arbejdsgiver. Udpegningen sker uafhængig af formandskabet i ITD. Ændringen indebærer også, at formandskabet i ITD Arbejdsgiver fremover selv konstituerer sig blandt de valgte og udpegede medlemmer af bestyrelsen.

 

Valg til bestyrelsen
Der var på dagens generalforsamling valg til én bestyrelsespost, idet John Skovrup (J.A. Skovrup ApS, Bække) trak sit kandidatur, da han qua sin udpegning af ITD allerede har en plads i bestyrelsen. Nyvalgt medlem til bestyrelsen blev Svend Erik Brogaard (Vognmand SV.E. Brogaard A/S).

 

Udpeget medlemmer fra ITD blev John A. Skovrup (J.A. Skovrup ApS, Bække) og Niels Juel Nielsen (Boxlink ApS, Århus).

 

Bestyrelsesmedlemmerne Anders Bennedsen (Vognmandsforretning Anders Bennedsen, Vejen) og Johnny Schirrmacher (J.O. Rasmussen & Co. A/S, Greve), var ikke på valg.

 

På suppleantposterne var både 1. og 2. suppleant på valg, og her blev Kim Lassen (Agro Handel og Transport ApS, Padborg) nyvalgt som 1. suppleant, mens Frede Matzen (Frede Matzen ApS, Ribe) modtog genvalg som 2. suppleant. Begge for en 1-årig periode.

 

På den efterfølgende konstituering blev John A. Skovrup (J.A. Skovrup ApS, Bække) udpeget som formand for ITD Arbejdsgiver, mens Johnny Schirrmacher (J. O. Rasmussen & Co. A/S, Greve) blev udpeget som ny næstformand i foreningen.