Arbejdsfordeling og hjemsendelse

Arbejdsfordeling og hjemsendelse


17.12.2020


Arbejdsfordeling og hjemsendelse er værktøjer, som du kan benytte, når du i en midlertidig periode med arbejdsmangel som følge af COVID-19 ikke kan beskæftige dine medarbejderne i fuldt omfang. Nedenfor gennemgås de forskellige ordninger i hovedtræk, men vi opfordrer til altid at kontakte os for individuel rådgivning, hvis du påtænker at indgå aftaler om arbejdsfordeling eller hjemsendelse.

 

Muligheder for aftale om arbejdsfordeling

I nogle tilfælde er det muligt at fordele arbejdet mellem de ansatte og hjemsende nogle, der så kan få dagpenge fra a-kassen. På den måde kan man undgå afskedigelser i forbindelse med forbigående nedgang i arbejdet. En hjemsendelse kræver dog, at en kollektiv aftale eller lov giver mulighed for det.


For virksomheder, der ikke er omfattet af en overenskomst, gælder den aftale om nedsættelse af arbejdstiden, som blev indført ved trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i september måned. Denne blev gennemført ved lov, og gælder dermed for alle virksomheder, uanset overenskomstmæssige tilhørsforhold. Den midlertidige ordning muliggør nedsættelse af arbejdstiden med op til 50% og er forlænget, så den gælder hele 2021.


Under 3F og ATL/DTL-A transportoverenskomsten

For virksomheder der er omfattet af overenskomsten mellem 3F og ATL/DTL-A, er der indgået en aftale om udvidelse af den midlertidige ordning. Udvidelsen består i en ændring af det omfang, som arbejdstiden kan nedsættes med. Frem til udgangen af 2021 kan det ske med op til 80 %.


Under ITD Arbejdsgiver og Krifa overenskomsten

For virksomheder, der er omfattet af overenskomsten mellem ITD Arbejdsgiver og Krifa, er der i overenskomsten en fast bestemmelse om arbejdsfordeling og hjemsendelse, som gælder for ikke-funktionærer. I tilfælde af manglende ordretilgang eller lignende af kortere varighed, kan medarbejderne hjemsendes i op til 3 måneder. For så vidt angår funktionærer, kan der eventuelt gøres brug af den midlertidige arbejdsfordelingsordning.


Overvejer du som medlem af ITD Arbejdsgiver at gøre brug af hjemsendelse, bør du altid kontakte os for nærmere vejledning.


Du kan læse mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) om arbejdsfordeling som alternativ til afskedigelse, samt om den midlertidige arbejdsfordelingsordning.