Lovkrav om whistleblowerordning

Lovkrav om whistleblowerordning


12.11.2021


Den 17. december træder første del af den nye lov om pligtmæssig whistleblowerordning i kraft. I første omgang for virksomheder med flere end 249 ansatte.


Baggrunden for reglerne
En whistleblower er en person, der oplyser om kritisable eller ulovlige forhold typisk om den arbejdsplads, hvor vedkommende er ansat. Formålet med at have en whistleblowerordning er at sikre, at alvorlige overtrædelser med betydning for virksomheden eller enkeltpersoner kommer frem.


I juni måned vedtog Folketinget en lov om pligtmæssig oprettelse af en intern whistleblowerordning. Lovforslaget var en følge af et EU-direktiv, som forpligter Danmark til at vedtage netop sådan en lov.


Hvem bliver berørt og hvornår
Såvel EU-direktiv som loven sætter en grænse, hvorefter virksomheder med minimum 50 ansatte skal oprette en ordning. Virksomheder med færre end 50 ansatte skal således ikke oprette en whistleblowerordning.


Loven indeholder frister for oprettelsen af en whistleblowerordning, og de varierer efter virksomhedens størrelse. I første omgang er det store virksomheder med 250 ansatte eller flere, der bliver berørt. De skal have en ordning på plads senest den 17. december i indeværende år. Mindre virksomheder med 50-249 ansatte skal først være på plads med en ordning den 17. december 2023.


Inden fristerne skal arbejdsgiveren dokumentere etableringen af ordningen og procedurerne for den.