Skattefri rejsegodtgørelse

Skattefri rejsegodtgørelse


13.03.2018En nylig afsagt dom sætter fokus på arbejdsgivers forpligtelser i forbindelse med udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse. I den konkrete sag havde vognmanden ikke udført den påkrævede kontrol af kørselsrapporterne, hvilket resulterede i, at den udbetalte skattefri rejsegodtgørelse blev skattepligtig for chaufføren.

 

Når arbejdsgiveren ikke overholder sine forpligtelser og ikke udfører den fornødne kontrol, og den ubetalte skattefrie rejsegodtgørelse som konsekvens heraf bliver skattepligtig for chaufføren, vil chaufføren efterfølgende kunne rette et erstatningskrav mod arbejdsgiver.

 

ITD Arbejdsgiver opfordrer derfor medlemmerne til at være opmærksomme på de skattemæssige betingelser for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse.


Hvis du vil vide mere om, hvordan du kontrollerer at rejsegodtgørelsen kan udbetales skattefrit, så kontakt ITD Arbejdsgiver eller se på SKATs hjemmeside.