Fra 1. juli gælder de nye løn- og arbejdsvilkår for alle danske vognmænd

Fra 1. juli gælder de nye løn- og arbejdsvilkår for alle danske vognmænd


23.06.2021


Den 1. januar 2021 trådte der nye regler i kraft omkring aflønning af chauffører på godskørselsområdet. Dels i forhold til vognmænd som udfører cabotage og kombinerede transporter i Danmark og dels for danske vognmænd, der skal aflønne chaufførerne med en løn, der ikke afviger væsentligt og entydigt fra lønnen i de retningsgivende overenskomster.


Aflønningskrav til danske vognmænd
Fra den 1. januar 2021 kan vognmænd kun få udstedt nye godskørselstilladelser, hvis de lever op til kravet om at aflønne deres chauffører med en løn, der ikke afviger væsentligt og entydigt fra lønnen i de retningsgivende overenskomster.


For de danske vognmænd, som allerede har en godskørselstilladelse, gælder der frem til 1. juli en omstillingsperiode, som giver de pågældende vognmænd mulighed for at omstille sig til de nye aflønningskrav. Fra 1. juli ophører omstillingsperioden og de nye aflønningskrav gælder også danske vognmænd med eksisterende godskørselstilladelser. Omkostningsniveauet skal således iagttages af alle danske vognmænd.


Kontrol med aflønningskravene varetages af Færdselsstyrelsen og sker i forlængelse af de almindelige tilsyn, som styrelsen allerede i dag udfører. Danske vognmænd bliver således ikke standset ved vejsiden af hverken politiet eller vejsidesynsinspektører fra Færdselsstyrelsen for at dokumentere aflønningskravene, men vil blive udtaget til tilsyn enten periodevist eller i forbindelse med en risikobaseret udtagning.


Du kan læse mere om de nye regler vedrørende godskørselstilladelser på Færdselsstyrelsens hjemmeside.


Aflønningskrav til udenlandske vognmænd
Køres der cabotage eller kombinerede transporter i Danmark, skal chaufføren fra den 1. januar 2021 aflønnes med en løn, der svarer til niveauet i de overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter på godskørselsområdet.


Der har siden 1. januar 2021 været en vejledningsperiode ved tilsyn af kravene for lønvilkår hos udenlandske chauffører, der udfører cabotage og kombinerede transporter i Danmark. Den 1. april 2021 udløb vejledningsperioden, hvorefter politiet og Færdselsstyrelsen nu udsteder bøder til udenlandske virksomheder og vognmænd, der ikke efterlever de nye krav.


Kontrol med aflønningskravene varetages af politiet og vejsidesynsinspektører fra Færdselsstyrelsen, og sker ved vejsidekontrol.


Du kan læse uddybende information om timesats, dokumentationskrav, kontrol m.v. på Færdselsstyrelsens hjemmeside.


Har du spørgsmål til de nye regler om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, er du velkommen til at kontakte ITD Arbejdsgiver.