Generalforsamling den 18. maj 2021

Generalforsamling den 18. maj 2021


11.02.2021


ITD Arbejdsgiver holder ordinær generalforsamling tirsdag den 18. maj 2021 kl. 19.00. Gennemførelsen af generalforsamlingen forudsætter, at vi efterlever myndighedernes retningslinjer.


Det følger af vedtægternes § 13.2, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og sat på dagsordenen, skal være indsendt skriftligt med en kort motivering til bestyrelsens formand eller Foreningens kontor senest 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest den 18. marts 2021. Indsendelse kan ske på info@itd-a.dk.


Af vedtægternes § 13.3 følger, at forslag til bestyrelses- og suppleantposter skal indsendes skriftligt til bestyrelsens formand eller Foreningens kontor senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest den 20. april 2021. Indsendelse kan ske på info@itd-a.dk.

Nærmere information, herunder indkaldelsen til generalforsamling bliver jfr. vedtægterne fremsendt pr. mail senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Måtte dette skulle tilsendes en anden mail end denne, bedes I venligst kontakte Mette S. Jacobsen, msj@itd.dk med oplysning herom.