Ny trepartsaftale giver løntilskud til virksomheder med lærlinge

Ny trepartsaftale giver løntilskud til virksomheder med lærlinge


11.06.2020


Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at bruge 5,4 mia. kr. på at holde en hånd under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Det skal ses i lyset af, at den aktuelle coronakrise og deraf følgende økonomiske situation fortsat udgør en stor udfordring for danske arbejdsgivere, hvilket risikerer at gå hårdt ud over elever og lærlinge, der er i lære som en del af deres erhvervsuddannelse.


Aftalen indeholder en række tiltag, der skal gøre det økonomisk mere attraktivt for virksomheder, herunder transportvirksomheder, at fastholde de nuværende og ansætte flere nye elever og lærlinge. Blandt andet etableres en midlertidig løntilskudsordning, der gælder fra den 1. maj 2020 til og med den 31. december 2020. I denne periode kan virksomheder med lærlinge og elever få 75 procent i løntilskud for alle igangværende uddannelsesaftaler. For uddannelsesaftaler, der bliver indgået efter den 1. maj 2020, ydes et løntilskud på 90 procent. Løntilskuddet vil alene skulle ydes i elevernes praktikperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB.

Alle arbejdsgivere, på både det offentlige og private område, får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 pct. i andet halvår af 2020. Samtidig suspenderes reglen om, at lønrefusionen maksimalt må udgøre 100 pct. af lønudgiften for skoleophold i anden halvdel af 2020 for disse aftaletyper.

For at stimulere dansk økonomi og understøtte den fortsatte oprettelse af lærepladser er aftaleparterne endvidere enige om at yde et ekstraordinært tilskud på samlet set 1,4 mia. kr. til samtlige arbejdsgivere, idet indbetalingen til AUB suspenderes for samtlige arbejdsgivere i 2020.

Skal virksomheden foretaget sig noget?
Det er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der skal administrere løntilskudsordningen, men da procedurerne for at opnå løntilskud endnu ikke er fastlagte, kan/skal du som virksomhed ikke foretage dig noget lige nu.

Den forhøjede lønrefusion under skoleophold forventes at blive udbetalt på samme måde, som den almindelige lønrefusion bliver udbetalt fra AUB i dag.

Se mere om aftalen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside - klik her.

Se hele aftalen i sin helhed her.