Forretningshemmeligheder

Ny lov om forretningshemmeligheder


24.05.2018Folketinget har vedtaget en ny lov om forretningshemmeligheder, som træder i kraft den 9. juni 2018. ITD Arbejdsgiver anbefaler derfor arbejdsgivere til at kigge nærmere på henvisninger om forretningshemmeligheder i ansættelseskontrakter.


Den nye lov om forretningshemmeligheder samler al regulering af forretningshemmeligheder i en enkelt lov i modsætning til i dag, hvor reguleringen er placeret i forskellige love. Loven implementerer et EU-direktiv om forretningshemmeligheder, som har til formål at beskytte fortrolige forretningsoplysninger mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse.

Forretningshemmeligheder er oplysninger, der ikke er almindeligt kendt og ikke er umiddelbart tilgængelige, som har handelsværdi, fordi de er hemmelige, og arbejdsgiveren har underlagt dem rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse.


ITD Arbejdsgiver anbefaler, at arbejdsgivere, der anvender standard ansættelseskontrakter med henvisning til de nuværende regler i Markedsføringsloven, i fremtidige kontrakter bør ændre henvisningen til lov om forretningshemmeligheder.


Du kan eksempelvis ændre ordlyden i dine ansættelseskontrakter til: ”Lov om forretningshemmeligheder er gældende. Dette indebærer blandt andet, at brug og videregivelse af forretningshemmeligheder uden samtykke er ulovligt.”


Har du spørgsmål til ovenstående, eller ønsker du at få tilsendt standardkontrakt for funktionærer, er du velkommen til at kontakte mig eller mine kolleger.