Arbejdsfordelingsordning

Ny midlertidig aftale om arbejdsfordelingsordning


31.08.2020


Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked, som har til formål at undgå afskedigelser og afbøde virkningerne af, at lønkompensationsordningen udløb den 29. august 2020. Arbejdsfordelingsordningen indføres ved lov, og gælder således for hele det private arbejdsmarked.

 

Arbejdsfordeling går ud på, at arbejdsgiveren i perioder med lav aktivitet kan fordele arbejdet mellem de ansatte. De ansatte bliver delvist sendt hjem, men bevarer jobbet. I den periode, de ansatte er sendt hjem, kan de få dagpenge fra a-kassen. Som noget særligt i den nye aftale kan ansatte, der ikke er medlem af en a-kasse, melde sig ind og, ved at efterbetale kontingent, også få ret til supplerende dagpenge. Den ansatte skal sendes hjem mellem 20 procent og 50 procent af arbejdstiden.

 

Gør man brug af ordningen, skal man som arbejdsgiver betale 3 G-dage pr. måned en ansat er hjemsendt. Bruges ordningen kun delvist i en måned, nedsættes betalingen også delvist. Ordningen fungerer ved, at arbejdsgiveren udbetaler G-dage til medarbejderen, som for de pågældende dage ikke skal have dagpenge.

 

Ordningen gælder resten af året. Benyttes ordningen ved årsskiftet, kan man fortsætte med den i 4 måneder ind i 2021. Etablere man en arbejdsfordelingsordning skal det anmeldes til jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden ligger, senest samtidig med at den træder i kraft.

 

Aftaleteksten kan læses på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.