Nye regler for indrejse

Nye regler for indrejse


08.02.2021


Den 7. februar 2021 trådte der nye regler i kraft for indrejse til Danmark. Efter de nye regler vil der være krav om test samt isolation i 10 dage.


Krav om test ved indrejse:
Personer, som indrejser over land- eller søgrænsen, skal have foretaget en PCR-test eller antigentest senest 24 timer efter indrejse. Personer, der rejser ind i Danmark med henblik på godstransport, eller efter at have transporteret gods i udlandet, er dog undtaget for dette krav om test.
Personer, der indrejser med fly, skal have taget en PCR-test eller antigentest, inden lufthavnen forlades. Dette gælder også chauffører.

Krav om isolation:
Personer, der rejser ind i Danmark, skal gå i isolation. Dette kan ske i et privat hjem eller en anden egnet facilitet med adgang til overnatning og andre basale fornødenheder, eller i et køretøj, anvendt til godstransport. Dog findes der flere undtagelser til dette. Ligeledes kan isolation afbrydes efter en negativ PCR-test, taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.


Danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i Danmark er undtaget krav om isolation, hvis de rejser ind i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have foretaget transport af gods i udlandet. Det er dog en betingelse, at de kan fremvise en negativ PCR-test, som er taget højst 7 dage før indrejsetidspunktet. Man er ligeledes undtaget, hvis man kan dokumentere, at man er indrejst i Danmark mindst 6 gange i løbet af de sidste 30 dage.


Danske statsborgere med fast bopæl i udlandet og udlændinge uden bopæl i Danmark kan midlertidigt afbryde isolation for at varetage arbejde samt foretage transport af gods. Når man ikke udfører arbejde eller transport, vil man være pålagt krav om isolation. Dette kan ske i et køretøj, hvis dette kan ske i overensstemmelse med køre- og hviletidsreglerne.

ITD Arbejdsgiver opfordrer medlemmer til, at chauffører med bopæl i Danmark får foretaget PCR-test, inden de kører ud af Danmark, for at undgå, at chaufføren bliver pålagt isolation ved indrejse til Danmark. Som udgangspunkt er der krav om tidsbestilling.

For nærmere information, se ITD’s FAQ på deres åbne Corona-site.