Sverige indfører nye beskatningsregler for arbejde udført i Sverige

Sverige indfører nye beskatningsregler for arbejde udført i Sverige


05.01.2021


Med virkning fra 1. januar 2021 indføres nye beskatningsregler, der vedrører arbejde udført i Sverige. De nye regler har betydning for danske virksomheder med aktiviteter i Sverige, herunder også transportaktiviteter.

 

Vi giver nedenfor et kort overblik over hvilke tilfælde, de nye regler hovedsageligt får betydning. Vi anbefaler, at du søger konkret vejledning hos din sædvanlige økonomiske rådgiver om betydningen af de nye regler for din virksomhed.

De nye regler har hovedsageligt betydning i tre tilfælde.

 

Løn fra en ikke-svensk virksomhed

Som beskrevet i en tidligere nyhed, indfører Sverige et økonomisk arbejdsgiverbegreb pr. 1. januar 2021, som kan føre til, at en person bliver skattepligtig til Sverige fra første dag. Disse regler kan få betydning for personer, der udfører arbejde i Sverige til gavn for en svensk virksomhed, og som modtager løn fra en ikke-svensk virksomhed.

 

Ikke-svensk virksomhed i Sverige

Fra 1. januar 2021 skal en ikke-svensk virksomhed uden fast forretningssted i Sverige tilbageholde skat for arbejde udført i Sverige. For at kunne gøre dette, skal virksomheden registreres som arbejdsgiver i Sverige. Registreringen kan ske online. Herefter skal der indberettes månedligt til de svenske myndigheder.

 

Betaling til en ikke-svensk virksomhed for arbejde udført i Sverige

Fra den 1. januar 2021 skal en svensk virksomhed indeholde skat, når der betales for arbejde udført af en virksomhed eller en person med begrænset skattepligt til Sverige, medmindre modtageren er registreret som betaler af F-skat. I så fald indeholder modtageren skatten.

 

 

ITD Arbejdsgiver følger de svenske myndigheders udmelding om reglerne og skriver ud igen, hvis der kommer nærmere vejledning fra de svenske myndigheder. Du kan læse mere om de nye regler hos det svenske Skatteverket. Har du transportaktiviteter i Sverige, opfordrer vi til at du søger rådgivning hos din sædvanlige økonomiske rådgiver, eks. en revisor eller advokat for afklaring af, om du er omfattet af de nye beskatningsregler.