Overenskomst

Fakta om overenskomstaftalen mellem ITD Arbejdsgiver og Krifa


Overordnede rammer


 • Der er indgået organisationsaftale om overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening (Krifa).


 • Der er tale om en overenskomst, der har maksimalt fokus på fleksibilitet, og hvor den lokale aftaleindgåelse spiller en væsentlig rolle.


 • Parterne er enige om, at løn- og arbejdsforhold bør fastlægges ved kollektive overenskomster, som indgås mellem parterne


 • Med overenskomsten ønsker ITD Arbejdsgiver og Krifa at fremme et godt samarbejde samt sikre rolige og stabile arbejdsforhold.


 • Overenskomsten skal være let at forstå og bruge i praksis.

 

 • Parterne må ikke anvende kollektive kampskridt, såsom strejke, blokade og lockout, og tilstræber i samarbejde at finde fredelige løsninger på sociale og faglige spørgsmål. Det gælder både ved forhandlinger om overenskomsten, ved tolkning af bestemmelser i overenskomsten og i det daglige samarbejde.


 • Dialogsynet betyder, at parterne er forpligtet på at gøre sit yderste for at forstå hinanden og konstruktivt søge at imødekomme hinanden, ligesom vi er enige om, at når medarbejderne omfattet af overenskomsten trives, skaber det målbar værdi for den enkelte virksomhed.

 

 • Overenskomsten er landsdækkende og kan gælde for alle medarbejdere ansat i virksomheder, der er medlem af ITD Arbejdsgiver.


 • Overenskomsten er gældende fra 01.07.2022 til 30.06.2023.Væsentlige elementer i overenskomstaftalen


 • Der er tale om en mindstelønsoverenskomst, hvor mindstetimelønnen for chauffører, lagermedarbejdere og faglærte ligger på mindst 157,25 kr. pr. time.


 • Der er fastlagt et mindstelønsniveau, som ikke underbyder markedet i forhold til eksisterende overenskomster.


 • Ud over mindstelønnen skal der i hvert enkelt tilfælde forhandles personlig løn mellem virksomheden og den ansatte, som baseres på erfaring, anciennitet og kvalifikationer. Diverse tillæg vil også indgå i denne del.


 • Da der for mange virksomheder er tale om et skift fra normalløn til mindsteløn, er det vigtigt at fastslå, at hensigten hermed på ingen måde er, at nogen skal gå ned i løn.


 • Den normale ugentlige arbejdstid kan planlægges med op til 45 timer, således at mængden af overarbejde (den ukendte arbejdstid) reduceres. Denne mulighed afspejler værdien omkring det ønskelige i en god balance mellem arbejdsliv og familieliv.

 

 • Overenskomsten indebærer en stor fleksibilitet med mulighed for lokale fravigelser flere steder, nogle betinget af valg af tillidsrepræsentant(trivselsagent) eller kun efter aftale med organisationerne.


 • Overenskomsten er tværfaglig og dækker alle ansatte på virksomheder, der er medlem af ITD Arbejdsgiver.


 • Overenskomstens regulering af arbejdstid skal afspejle værdien omkring det ønskelige i en god balance mellem arbejdsliv og familieliv.

 

 • Organisationerne vil sammen finde en model for at følge op på overenskomsten, så man sikrer dens overholdelse og sikrer gode arbejdsforhold og lige konkurrence for ITD Arbejdsgivers medlemsvirksomheder.


 • Der er med ITD Arbejdsgivers og Krifas overenskomst blevet skabt grundlag for individuelle lønaftaler for medarbejderne i den enkelte virksomhed.
Overenskomsten og tilknyttede dokumenter


Følgende danner grundlaget for overenskomsten mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening (Krifa).