Øget krav om brug af revisor i vejgodstransportbranchen

Øget krav om brug af revisor i vejgodstransportbranchen


05.09.2022


Nye krav om øget brug af revisor skal nedbringe fejl og snyd i udsatte brancher. Små virksomheder med nettoomsætning mellem 5-8 mio. kr., samt virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr. berøres.


Folketinget vedtog den 19. maj 2022 ændringer til årsregnskabsloven. Ændringerne udmønter den politiske aftale om det fremadrettede behov for revision, der blev indgået den 23. juni 2021. Aftalen sigtede på at nedbringe antallet af fejl og snyd i forbindelse med indberetninger ved en øget brug af assistance fra en uafhængig revisor.


De nye krav for små virksomheder
For at hjælpe med at få styr på basale bogføringsrutiner for skatte- og momsangivelser er der krav om, at virksomheder i særlige risikobrancher med en nettoomsætning på mellem 5 og 8 mio. kr. i to på hinanden følgende år får bistand af en revisor. I den sammenhæng er vejgodstransportbranchen udpeget som risikobranche.


Omfattede virksomheder kan vælge mellem følgende revisorerklæringer:

  • En revisionspåtegning
  • En erklæring om udvidet gennemgang
  • En reviewerklæring
  • En erklæring om assistance ved opstilling af årsregnskabet


Krav for virksomheder med en balancesum over 50 mio. kr.

Har din virksomhed en balancesum på over 50 mio. kr. i to på hinanden følgende år, kan du ikke fremover fravælge at få udført revision eller udvidet gennemgang af årsregnskabet. Det har hidtil været muligt under visse betingelser vedrørende nettoomsætning og antal ansatte.


De nye regler træder i kraft fra 1. januar 2023.


Hvis du forventer at blive berørt af de nye regler, så tag kontakt til din revisor.