Hårdt Brexit

Hårdt Brexit kan have konsekvenser for danske arbejdsgivere


22.01.2019


Storbritanniens proces imod en udtræden af EU er efter det britiske parlaments nej til en udtrædelsesaftale et skridt nærmere et såkaldt ”hårdt Brexit”, hvor følgerne af en ”no-deal”-udtræden får konsekvenser for mange arbejdsgivere og arbejdstagere.


Udtræder Storbritannien af EU uden en udtrædelsesaftale, vil det få konsekvenser for de danske vognmænd, der gør brug af britisk arbejdskraft i sin danske virksomhed, samt for de danske virksomheder, der har danske statsborgere ansat, som arbejder i Storbritannien. Bliver et ”hårdt Brexit” en realitet, vil britiske statsborgere efter Storbritanniens udtræden den 29. marts 2019 ikke længere nyde godt af de fælles EU-regler om fri bevægelighed og ophold inden for EU. De vil i stedet skulle behandles som tredjelandsborgere, hvor konsekvensen bliver, at reglerne vedrørende opholds- og arbejdstilladelse finder anvendelse, ligesom der skal udstedes førerattester til britiske chauffører. De fælleseuropæiske regler om social sikring vil som udgangspunkt heller ikke finde anvendelse, men vil i stedet bero på bilaterale aftaler med Storbritannien. Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at oplyse noget konkret om, hvilke rettigheder herboende britiske statsborgere vil have efter Storbritanniens udtræden af EU den 29. marts 2019.


ITD Arbejdsgiver understreger, at Storbritannien fortsat forsøger at blive enig med EU om en udtrædelsesaftale, men hvorvidt det lykkes er stadig uklart, og danske vognmænd bør derfor allerede nu forberede sig på et ”hårdt Brexit”. Næste afstemning om en udtrædelsesaftale vil finde sted den 29. januar 2019.


Regler om arbejds- og opholdstilladelse

En arbejdstager uden for EU kan ikke frit komme til Danmark og påbegynde arbejde. Arbejdstageren skal først søge om en arbejds- og opholdstilladelse. Først når den pågældende arbejdstager har fået udstedt en arbejds- og opholdstilladelse kan arbejdstageren påbegynde sit arbejde. Arbejdstageren kan selv ansøge om en sådan tilladelse, eller arbejdsgiver kan gøre det på arbejdstagerens vegne online ved brug af NEMID. En ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og der vil i forbindelse med ansøgningens behandling blive taget stilling til, hvorvidt arbejdstagerens ansættelsesvilkår svarer til de danske medarbejderes ansættelsesvilkår.


ITD Arbejdsgiver opfordrer til, at medlemmerne holder sig orienteret om reglerne om opholds- og arbejdstilladelse via https://nyidanmark.dk/da.


Regler om social sikring

En arbejdstager med britisk statsborgerskab vil med et ”hårdt Brexit” ikke være omfattet af EU’s regler om social sikring. Det afhænger derfor af en bilateral aftale mellem Storbritannien og Danmark, hvorvidt arbejdstageren er dækket i Danmark eller ej. Da Storbritannien frem til 29. marts 2019 stadig er medlem af EU, er en sådan bilateral aftale ikke eksisterende på nuværende tidspunkt. Som arbejdsgiver bør du derfor afklare nærmere, hvordan I skal forholde jer. Det gælder både i forhold til britiske statsborgere, der er ansat i en dansk vognmandsvirksomhed, som for danske statsborgere, der er udstationeret i Storbritannien.

I kan kontakte international social sikring, som kan svare på henvendelser vedrørende arbejdstagere, der kommer fra lande uden for EU. International social sikring kan kontaktes på telefon 7012 8051 eller via e-mail til adressen isos@atp.dk.


Vær desuden opmærksom på, at det blå EU-sygesikringsbevis således heller ikke vil være gældende i Storbritannien efter 29. marts 2019. ITD Arbejdsgiver anbefaler, at man afklarer rækkevidden af virksomhedens sygedækning, herunder også policens geografiske dækningsområde, ved virksomhedens forsikringsselskab.


Førerattest og kvalifikationsbevis

Hvis Storbritannien udtræder af EU uden en udtrædelsesaftale, vil chauffører, der kører for en dansk virksomhed, som udgangspunkt skulle have udstedt en førerattest. Dette kan søges online via www.virk.dk.

Som udgangspunkt anerkender man ikke længere britiske dokumenter, herunder heller ikke et kvalifikationsbevis udstedt af britiske myndigheder. Det er dog endnu usikkert, hvorvidt danske myndigheder vil anerkende allerede udstedte dokumenter.


SKAT

Beskatningen af en britisk arbejdstager vil sandsynligvis ikke blive ændret af et ”hårdt Brexit”, da denne er baseret på en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Storbritannien. Dog anbefaler ITD Arbejdsgiver, at man retter henvendelse til SKAT for at afklare, hvorvidt det konkrete ansættelsesforhold bliver berørt.