ITD Arbejdsgiver skifter spor i kampen om foreningsfrihed

ITD Arbejdsgiver skifter spor i kampen om foreningsfrihed


12.08.2022


ITD Arbejdsgiver og ITD har gennem flere år ført en sag mod den danske stat for at få staten til at anerkende, at godkendte overenskomster skal være beskyttet mod ubegrundede konflikter fra 3F. Retssystemet har afvist at vurdere spørgsmålet, og ITD Arbejdsgiver ser nu på andre muligheder for at sikre foreningsfriheden.


ITD Arbejdsgiver anlagde sammen med ITD i 2019 en sag mod Beskæftigelsesministeriet med det formål at sikre fuld organisationsfrihed for arbejdsgivere. Konkret var målet med stævningen, at konflikter, der iværksættes med henblik på at få et medlem af ITD Arbejdsgiver til at tiltræde en bestemt overenskomst, skal være ulovlige, og at staten skal beskytte medlemmernes ret til ikke at være medlem af en bestemt forening. Der skal være fuld organisationsfrihed for arbejdsgivere, ligesom der er for arbejdstagere.

Retssagen kom for byretten og Østre Landsret til at handle om, hvorvidt ITD Arbejdsgiver og ITD havde en tilstrækkelig interesse i at få retssystemet til at behandle spørgsmålet. Begge retsinstanser mente, at det havde ITD Arbejdsgiver og ITD ikke. Derfor blev der ikke taget stilling til problemets kerne.


- Det kan være vanskeligt med sin fornuft at forstå, at en forening ikke skulle have tilstrækkelig interesse i at få domstolenes vurdering af, om foreningens og dens medlemmers frihedsrettigheder bliver krænket. Vi må naturligvis tage domstolenes afgørelse til efterretning, og vi er nu trukket i arbejdstøjet for at finde andre veje, hvor vi kan få gjort op med den utidssvarende del af den ellers gode Danske Model, siger direktør i ITD Arbejdsgiver, Jane Aakjær Madsen.


ITD Arbejdsgiver vil gøre op med det problem, at foreningens medlemmer ikke er beskyttet mod konflikt, selv om de er dækket af en overenskomst. En overenskomst, der i ITD Arbejdsgivers tilfælde tilmed er godkendt af Færdselsstyrelsen efter en proces, hvor den blev holdt op imod de dominerende overenskomster.


- Det kan ikke være rigtigt, at det i 2022 skal være tilladt at true virksomheder med konflikt for at få virksomheden til at tegne overenskomst, når virksomheden allerede har en godkendt overenskomst. Vi accepterer heller ikke trusler og pression som gode argumenter i andre dele af vores samfund.


ITD Arbejdsgiver byder løbende nye virksomheder velkommen i foreningen. Som noget nyt er der ikke noget optagelsesgebyr, hvis virksomheden er medlem af ITD. Som medlem får man en moderne og fleksibel overenskomst, og man er med til at fortsætte ITD Arbejdsgivers kamp for, at det skal være frit for en virksomhed, om man vil følge den ene eller den anden godkendte overenskomst. Der arbejdes ad flere spor for at få retstilstanden i Danmark mere tidssvarende og i overensstemmelse med frihedsrettighederne.