Hjemmearbejde i corona

Hjemmearbejde i en coronatid


27.10.2020


Efter regeringens seneste forlængelse af sin anbefaling om at arbejde hjemmefra i videst muligt omfang, kan nogle ansatte se frem til helt eller delvist at arbejde hjemmefra foreløbigt året ud. Har din virksomhed ansatte, som arbejder hjemmefra, medfører det en række forpligtelser og opmærksomhedspunkter for dig som arbejdsgiver.


Fysisk arbejdsmiljø
Reglerne omkring arbejdsmiljø gælder som udgangspunkt også, når der arbejdes hjemmefra mere end en dag om ugen. Som arbejdsgiver skal du i samarbejde med den ansatte sørge for, at arbejdsforholdene er forsvarlige. Det kan du fx gøre ved at give mulighed for, at den ansatte kan tage arbejdsudstyr med hjem. Det kan være skærm, tastatur, stol m.v. Som arbejdsgiver kan du hjælpe med en opfordring til at holde regelmæssige pauser, hvor den ansatte rejser sig op og bevæger sig.


Læs mere om Arbejdstilsynets råd om tilrettelæggelse af hjemmearbejde i lyset af coronavirus og tilsynets generelle vejledning om hjemmearbejde.


Psykisk arbejdsmiljø
Når man udfører sit arbejde hjemmefra, bliver den kendte hverdag udfordret. Både de faste pauser, men også de mere uformelle, kan være svære at få holdt. Der er ikke længere anledning til at veksle et par ord med en kollega på vej til eller fra kopimaskinen, og der er ingen at drikke en kop kaffe med. Du kan understøtte den uformelle kontakt mellem kollegerne ved at opfordre til små online ”kaffe-møder” uden fast dagsorden. Vær i det hele taget opmærksom på, at nogle ansatte kan føle sig isolerede og belastede af at skulle arbejde hjemmefra i en længere periode. Du kan hjælpe med løbende kontakt og hjælp til at opstille ramme og struktur omkring arbejdsopgaver og arbejdstid.


Læs mere om Arbejdstilsynet anbefalinger og gode råd om et godt psykisk arbejdsmiljø under COVID-19.