Nyt om tidlig sygedagpengerefusion samt ny regel om barselsdagpenge

Nyt om tidlig sygedagpengerefusion samt ny regel om barselsdagpenge


09.12.2021


Ny lov genindfører retten til sygedagpengerefusion fra første dag, når sygefraværet skyldes covid-19. Som noget nyt får forældre, der skal passe deres børn som følge af covid-19, ret til barselsdagpenge.


Arbejdsgiverperioden suspenderes ved covid-19 fravær

Almindeligvis gælder der en 30 dages arbejdsgiverperiode, før en arbejdsgiver kan få refusion for sygedagpengene ved en medarbejders sygemelding. Den nye lov, der er vedtaget 9. december 2021, genindfører den tidligere suspension af arbejdsgiverperioden, når fraværet skyldes covid-19.


Der er således ret til refusion af sygedagpenge fra 1. fraværsdag, når fraværet skyldes

  • Dokumenteret smitte med covid-19
  • Selvisolation hos medarbejdere, når det er anbefalet af sundhedsmyndighederne, fordi de vurderes at være nær kontakt til en smittet.


Det er en betingelse, at der ikke kan arbejdes hjemmefra, ligesom sygedagpengelovens almindelige betingelser skal være opfyldt, eksempelvis i forhold til beskæftigelseskrav.


Arbejdsgiveren skal anvende det almindelige indberetningssystem Nemrefusion i forbindelse med anmodning om refusion for covid-19. Arbejdsgiveren skal ved anmodningen om refusion fra første dag angive ”anden årsag” og med fritekst angive, at årsagen er ”covid-19-smitte” eller ”covid-19 nær kontakt isolation”.


Barselsdagpenge til forældre ved pasning af børn som følge af covid-19
Forældre til børn smittet med covid-19, eller som efter henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer er hjemsendt fra daginstitution eller skole m.v. kan efter de nye regler få refusion for barselsdagpenge. Forælderen skal over for Udbetaling Danmark fremlægge dokumentation for, hvornår dagtilbuddet, skolen eller institutionen m.v. som følge af et eller flere konkrete smittetilfælde med covid-19 har sendt barnet hjem.


Ordningen gælder for børn op til og med 13 år, og ligesom ovenfor bekrevet omkring selvisolation, er det en betingelse, at der ikke kan arbejdes hjemmefra, hvilket dokumenteres med erklæring på tro og love. Endeligt skal de almindelige betingelser for at modtage barselsdagpenge være opfyldt, eksempelvis beskæftigelseskravet. Der kan gives barselsdagpenge i op til 10 arbejdsdage pr. barn og kun til én forældre pr. hjemsendelsesdag.


Arbejdsgiver skal melde fraværet ind via Nemrefusion. Med ordningen indføres ikke en ret til fravær eller en ret til løn under fraværet. Barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiver, idet der ikke er ret til ydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiveren.


Tidsbegrænsede ordninger
Ordningerne er tidsbegrænsede og gælder fra den 23. november 2021 foreløbigt frem til 28. februar 2022.