Tid til at varsle ferie mellem jul og nytår

Tid til at varsle ferie mellem jul og nytår


16.11.2021


Har din virksomhed planer om at holde ferielukket helt eller delvist mellem jul og nytår, skal du huske at varsle afholdelse af ferie over for medarbejderne. ITD Arbejdsgiver gør opmærksom på, at varsling af juleferie følger ferielovens regler om restferie og skal derfor varsles med mindst én måned inden ferien skal afholdes.


Hvis din virksomhed eller dele heraf holder lukket i perioden 24. december 2021 til og med 2. januar 2022, skal du varsle afholdelse af ferie overfor dine medarbejdere senest 23. november, idet 24. december er en almindelig arbejdsdag.


Ved ferielukning mellem jul og nytår skal du være opmærksom på, at ferieloven indeholder særlige regler. Holder din virksomhed helt eller delvist ferielukket i dagene mellem jul og nytår, skal din virksomhed for hver enkelt medarbejder reservere feriedagene hertil ud over de 15 feriedage, der er anvendt til hovedferien. Foretages denne reservation ikke, er du forpligtet til at betale løn under ferielukningen til medarbejderen. Har medarbejderen ikke optjent ferie til hele ferielukningen eller dele af den ud over hovedferien, eller er al ferie forbrugt under ansættelse i en anden virksomhed, er du derimod ikke forpligtet til at betale løn under ferielukningen.


Hvis din virksomhed alene kører på lavere blus mellem jul og nytår, er der ikke tale om ferielukning. Såfremt du i disse tilfælde ønsker at pålægge en eller flere medarbejdere at holde juleferie, skal dette ske efter de almindelige regler om varsling af restferie, og medarbejderen kan kun pålægges at holde ferie i det omfang, de har ferie til gode.


Ønsker alle eller flere af dine medarbejdere at holde ferie på samme tidspunkt, bør du og dine medarbejdere så vidt muligt i fællesskab forsøge at nå til enighed om, hvornår den enkelte medarbejder kan holde ferie. Kan I ikke nå til enighed, og kan alle ønsker ikke imødekommes, må du som arbejdsgiver bestemme bemandingen og ferieplanen af med hensyntagen til virksomhedens drift.


Du kan læse mere om ferieloven på retsinformation.dk.