Aftale om lokal lønkompensation Nordjylland

Aftale om lokal lønkompensation for nordjyske virksomheder


09.11.2020


Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev i weekenden enige om en ny model for lønkompensation i de syv nordjyske kommuner, der er berørt af nye, lokale restriktioner. Aftalen har til formål at undgå afskedigelser af medarbejdere samt afhjælpe de berørte virksomheder i den ekstraordinære situation.


Som følge af den ekstraordinære smitteudvikling i Nordjylland er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om at indføre en ny midlertidig lokal lønkompensationsordning for virksomheder i de berørte nordjyske kommuner samt en pendlingslønkompensation for virksomheder og borgere berørte af pendlingsrestriktionerne.


I den nye aftale er der enighed om kompensation baseret på:


  • Tilpasning af den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder.


  • En lokal genindførsel af den tidligere generelle lønkompensationsordning i de syv berørte kommuner. Ordningen er baseret på samme forudsætninger som den tidligere lønkompensationsordning. Det betyder blandt andet, at virksomheder skal hjemsende mindst 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. I opgørelsen vil indgå medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen for pendlere. Lønkompensationen vil som tidligere udgøre 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. for ikke-funktionærer, med et loft på 30.000 kr. om måneden.


  • Pendlingslønkompensationsordning for virksomheder berørt af restriktionen om geografisk mobilitet i Nordjylland (ordningen skal således ses i lyset af den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser).


Alle tre ordninger træder i kraft fra fredag den 6. november og forudsætter, at virksomheden ikke opsiger medarbejdere grundet økonomiske årsager fra denne dato og så længe, virksomheden er omfattet af ordningerne.


Ordningerne gælder indtil den 3. december 2020.


Aftalen forventes snarest at blive fulgt op af lovgivning, som fastlægger de nærmere rammer for ordningen.


Se mere om aftalen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.


Ny trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland.