Generalforsamling 2019

Generalforsamling 27. april 2019


25.01.2019


Sæt kryds i kalenderen: Generalforsamlingen 2019 for ITD Arbejdsgiver finder sted lørdag den 27. april 2019.


Det følger af vedtægterne § 13.2, at evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og sat på dagsordenen, skal indsendes skriftligt med en kort motivering til bestyrelsens formand eller Foreningens kontor senest 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest den 27. februar 2019. Indsendelse kan ske på info@itd-a.dk.


Af vedtægterne § 13.3 følger, at kandidatforslag til bestyrelsesmedlemmer, skal indsendes skriftligt til bestyrelsens formand eller Foreningens kontor senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse, dvs. senest den 30. marts 2019. Indsendelse kan ske på info@itd-a.dk.

                                                                                                                                                                     

Nærmere information, herunder indkaldelsen til generalforsamling bliver jfr. vedtægterne sendt pr. mail når vi nærmer os. Måtte dette skulle tilsendes en anden mail end denne, bedes I venligst kontakte Mette S. Jacobsen, msj@itd.dk med oplysning herom.ITD Arbejdsgiver - Lyren 1 - 6330 Padborg - Tlf. +45 7467 1233 - Fax +45 7467 4317 - info@itdarbejdsgiver.dk - CVR 3745 0820 - Cookies